Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/933
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 01.03.2013
Grupna kupovina u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

             Vezano za upit poreznog obveznika, navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na izdavanje fiskalnih računa prema poslovnim partnerima u grupnoj kupovini, kao i od kada nastupa obveza izdavanja istih, odgovaramo u nastavku.

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje: Zakon) jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
  Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
             Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način:
-          da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te
-          istim putem šalju i poruke o poslovnicama.

            „Online servisi“ za kupovinu s popustima kod grupne kupovine sklapaju ugovor o posredovanju s davateljem određene usluge odnosno prodavateljem određene robe. Nakon završenog razdoblja grupne kupovine, servis za kupovinu s popustima izdaje račun na ostvarenu proviziju prodavatelju. Takav račun potrebno je fiskalizirati na način da servis za kupovinu s popustima  fiskalizira račun izdan krajnjem davatelju usluge, za ostvarenu proviziju. Krajnji davatelj usluga, u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12, 136/12) za primljeni predujam mora ispostaviti račun za predujam, za koji se u smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, mora provesti postupak fiskalizacije, ako je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom (novčanice, čekovi, kartice). Nakon što će isporuka dobra ili obavljene usluge biti obavljena porezni obveznik treba, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ispostaviti račun u kojem se zaračunava cjelokupna isporuka dobra odnosno obavljena usluga, a račun za predujam se poništava (stornira). Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajući primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da treba fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) sva 3 dokumenta: račun za predujam, račun za storniranje računa predujma (s negativnim iznosima) te novi račun za isporuku dobra odnosno obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje se  utvrđuje internim aktom.

Zaključno, od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak. Prema tome, trgovačko društvo iz ovog upita koje je između ostalog registrirano i obavlja djelatnost iz područja G NKD-a obveznik je fiskalizacije izdavanja računa za račune naplaćene sredstvima koja Zakon smatra gotovinom od 01. travnja 2013.

 

Povratak na prethodnu stranicu