OIB - Ostalo
Broj klase:410-01/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-11
Zagreb, 08.06.2009
Davanje informacije o osobnom identifikacijskom broju

Na postavljene upite da li je osoba dužna davati informaciju o svom osobnom identifikacijskom broju poslodavcu, osiguravajućim društvima, bankama i drugim pravnim osobama na njihovo traženje, u nastavku odgovaramo.

 

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Osobni identifikacijski broj je za razliku od matičnog broja građana nekazujući, odnosno ne otkriva osobne podatke vezane uz obveznika broja. Sastoji se od 11 znamenki, 10 znamenki određuje se slučajnim odabirom niza brojeva, dok 11 znamenka predstavlja kontrolni broj. Prema navedenoj konstrukciji broja osobni identifikacijski broj se razlikuje od matičnog broja građana, jer u potpunosti štiti privatnost osobe, s obzirom da se iz niza slučajno odabranih brojeva ne može dovesti u vezu sa osobom kojoj je određen i dodijeljen.

 

Osoba je obvezna koristiti dodijeljeni osobni identifikacijski broj na svim prijavama i podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti kao i u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa. Također, osoba je obvezna koristi osobni identifikacijski broj druge osobe na računima, izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode druge osobe, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.

 

Slijedom navedenog, prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, osoba za potrebe upisa predočuje Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju. Obzirom da će se od 1. siječnja 2010. godine osobni identifikacijski broj početi primjenjivati u platnom prometu, poslodavci, banke, osiguravajuća društva za potrebe obavljanja platnog prometa morat će koristiti osobni identifikacijski broj osoba koje vode u svojim evidencijama, što zahtjeva da osobe omoguće korisnicima broja dostupnost podataka o njihovom osobnom identifikacijskom broju.

 

Povratak na prethodnu stranicu