OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/554
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 23.03.2012
Osobni identifikacijski broj i ortakluk

Na zaprimljeni upit Odvjetničkog društva 'A' iz Zagreba o tome može li ortakluk između domaćeg i stranog trgovačkog društva dobiti osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. točka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Nadalje, u članku 3. stavku 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10), određen je pojam pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

 

Pojam ortakluka određen je člankom 647a. Zakona o obveznim odnosima  (Narodne novine broj 35/05 i 41/08) kao zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti.

 

Slijedom navedenog, ortakluk kao zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti se ne smatra pravnom osobom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a time ni obveznikom osobnoga identifikacijskog broja, pa se istome osobni identifikacijski broj neće niti dodjeljivati.
Povratak na prethodnu stranicu