OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/11-01/1347
Urudžbeni broj:513-07-21-12/11-3
Zagreb, 03.11.2011
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranoj pravnoj osobi kod sudskih sporova

Na upit odvjetnika 'A', treba li strana pravna osoba koja tužbom i ovrhom ostvaruje naplatu značajnih financijskih sredstava od hrvatske pravne osobe ishoditi osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo.

 

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnog identifikacijskog broja (u nastavku: OIB), kojima se OIB određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Prema odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, jesu: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

 

Prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10), propisano je da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske, te ako je strana osoba postala porezni obveznik prema posebnom propisu. Međutim, mišljenja smo da u konkretnom slučaju obveza dodjele osobnoga identifikacijskog broja nastaje temeljem odredbi posebnog propisa odnosno prema odredbi članka 23. stavka 1. točke 5. Odluke o konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke, uvjetima i načinu otvaranja računa u banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci (Narodne novine broj 150/2002, 115/2003, 162/2004, 189/2004 i 141/2009). Sukladno spomenutoj zakonskoj odredbi, banka za svaki račun poslovnog subjekta koji vodi, u registar računa upisuje podatak o osobnom identifikacijskom broju kojeg je odredilo Ministarstvo financija - Porezna uprava.

 

Budući su sve banke dužne upisivati podatak o osobnom identifikacijskom broju od 1. siječnja 2010. u registar računa, potrebno je odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj za strane fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj radi zaprimanja uplata novčanih sredstava na bankovni račun dobivenih tužbom i ovrhom.

 

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu