OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2170
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 15.11.2012
Izdavanje novog osobnoga identifikacijskog broja

Na zaprimljeni upit Porezne uprave Područnog ureda Zagreb vezano za obveznicu 'A' koja traži novi osobni identifikacijski broj, zbog mogućnosti zloupotrebe osobnih podataka koje je dala na prijevaru osobama koje su se lažno predstavile te je za isto podnijela kaznenu prijavu Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj, Policijskoj postaji Samobor, u nastavku odgovaramo.

Prema odredbama članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

U skladu sa člankom 2. stavak 3. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj dodjeljuje se obvezniku broja i ne mijenja bez obzira na promjene koje prate obveznika broja.

Nadalje, prema članku 3. Zakona osobni identifikacijski broj se sastoji od jedanaest znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom osobnoga identifikacijskog broja kojemu je dodijeljen te od jedne znamenke, jedanaeste, koja je kontrolni broj izračunat po međunarodnoj ISO 7064 „Modul 11,10“ sukladno članku 3. Pravilnika.

S obzirom da se osobni identifikacijski broj određuje informatičkim putem, prema članku 2. Pravilnika osobni identifikacijski broj čini niz slučajno odabranih brojeva koji nisu kazujući u odnosu na obveznika broja kojem se dodjeljuju.

Odredbama članka 4. Zakona propisano je da je osobni identifikacijski broj jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Slijedom citiranih odredbi Zakona i Pravilnika osobni identifikacijski broj služi kao osnova za upis podataka u sve službene evidencije i kao takav on nije tajan podatak. Osobni identifikacijski broj sadržan je na identifikacijskim ispravama, na računima prama posebnim propisima, a koristi se i u platnom prometu. S obzirom na opisani način korištenja, osobni identifikacijski broj široko je dostupan te nije i ne može biti tajan podatak. Međutim, podaci koje se mogu dohvatiti putem osobnoga identifikacijskog broja, a koji su upisani u službene evidencije, jesu tajni, ali oni su dostupni samo ovlaštenim osobama i to isključivo uz korištenje dodatnih, strogo zaštićenih mehanizama. Sve institucije podatke upisuju putem osobnoga identifikacijskog broja te u skladu sa svojim propisima štite ostale podatke upisane putem njega, a javnosti se omogućuje dostupnost samo onih podataka koji se ne smatraju tajnim podacima.

Slijedom prethodno navedenog proizlazi da, znati nečiji osobni identifikacijski broj ne znači da se on može na bilo koji način zloupotrijebiti.

Na kraju napominjemo da izdavanje odnosno određivanje i dodjeljivanje novog osobnoga identifikacijskog broja za obveznicu broja 'A' nije moguće iz razloga što isto nije u skladu sa citiranim odredbama Zakona i Pravilnika.

Molimo da sa navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu