OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2618
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 15.10.2012
Upit o određivanju i dodjeljivanju OIB-a za osobu koja je preminula prije primjene OIB-a

Na zaprimljeni upit o određivanju i dodjeljivanju osobnoga identifikacijskog broja za osobu koja je preminula prije primjene osobnoga identifikacijskog broja, u nastavku odgovaramo.

 

Odredbom članka 5. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici odnosno osobe kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje su:

1.     hrvatski državljani,

2.     pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te

3.     strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Člankom 3. stavak 8. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) propisano je da se zatečenim osobama smatraju obveznici broja, i to: hrvatski državljani rođeni prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske koje su osnovane prije 1. siječnja 2009. te strane osobe kod kojih je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009..

 

Nadalje, sukladno članku 17. Pravilnika radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja zatečenim osobama, Ministarstvo financija – Porezna uprava trebala je:

1.     identificirati zatečene osobe zaključno sa 31. prosinca 2008.,

2.     odrediti i dodijeliti osobne identifikacijske brojeve zatečenim osobama i

3.     uspostaviti uređene parove MBG-OIB, sistemski broj-OIB, evidencijski broj stanca – OIB.

 

Slijedom navedenog, prema članku 18. Pravilnika radi identificiranja zatečenih hrvatskih državljana, Ministarstvu financija – Poreznoj upravi nadležno tijelo za vođenje Evidencije dodijeljenih matičnih brojeva građana i Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj dostavilo je podatke o upisanima u navedenu evidenciju, uz izdvajanje umrlih zaključno s datumom 31. prosinac 2008., i to sljedeće podatke: jedinstveni matični broj građana (MBG), ime i prezime, rođeno prezime, spol, datum, mjesto i državu rođenja, datum stjecanja / prestanka hrvatskog državljanstva, adresu prebivališta, podatke o osobnoj iskaznici: broj osobne iskaznice i datum važenja osobne iskaznice, te podatke o roditeljima: ime i prezime roditelja, rođeno prezime roditelja, jedinstveni matični broj građana i osobni identifikacijski broj za roditelje, izuzev onih podataka kojima ne raspolaže u trenutku dostave što je propisano člankom 21. Pravilnika.

Slijedom citiranih zakonskih odredbi osobi koja je preminula prije 31. prosinca 2008., dakle prije primjene osobnoga identifikacijskog broja, nije i nikad neće ni biti određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, jer se ne smatra obveznikom osobnoga identifikacijskog broja.

 

Povratak na prethodnu stranicu