OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/11-01/1879
Urudžbeni broj:513-07-21-12/11-2
Zagreb, 15.09.2011
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranoj fizičkoj osobi

Na postavljeni upit gospođe 'A' iz San Francisca, CA 94121, U.S.A., o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranoj fizičkoj osobi koja nema hrvatsko državljanstvo niti boravak u Republici Hrvatskoj u svrhu dobivanja pristupa bankovnom računu i raspolaganja novčanim sredstvima u banci 'B', u nastavku odgovaramo.

 

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnome identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

- hrvatski državljani,

- pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske,

- te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske

 

Prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10), propisano je da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske, te ako je strana osoba postala porezni obveznik prema posebnom propisu.

 

Slijedom navedenog, smatra se da je nastao povod za praćenje ukoliko strana fizička osoba ima otvoren bankovni račun u Republici Hrvatskoj. Stoga se stranoj osobi mora odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. U tu svrhu strana osoba podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. stavak 2. Pravilnika. Nadležna ispostava Porezne uprave provjerava podatke u Zahtjevu te stranoj osobi određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj te uručuje Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju.

 

S obzirom da u većini slučajeva strana osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja samostalno radnje u hrvatskom pravnom sustavu, nego te radnje u njezino ime poduzimaju druge opunomoćene osobe, stoga Zahtjev u ime strane osobe može podnijeti opunomoćenik, pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

 

Strana fizička osoba koja osobno dolazi u ispostavu Porezne uz Zahtjev obavezno prilaže i presliku putovnice. U slučaju kada stranu fizičku osobu zastupa opunomoćenik uz navedene isprave potrebno je priložiti i punomoć na hrvatskom jeziku ili prevedenu na hrvatski jezik.

 

Prema odredbi članka 14. stavka 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10), ako strana fizička osoba izjavljuje da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog  broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

 

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu