OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/10-01/1933
Urudžbeni broj:513-07-21-12/11-4
Zagreb, 16.03.2011
Dodatno pojašnjenje članka 14. stavak 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10)

Na zaprimljeni upit osobe 'A' iz banke 'B', Sektora poslovanja sa stanovništvom, o tome što se smatra europskom osobnom iskaznicom, što predstavlja dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu, te kako postupiti ako strana fizička osoba ima osobnu iskaznicu, a nema dokaz o pripadajućem državljanstvu, u nastavku odgovaramo.

            Prema članku 14. stavak 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10) iznimno od stavka 5. i 6. ovog članka, ako strana fizička osoba izjavljuje da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

Europska osobna iskaznica je identifikacijski dokument kojim se jednoznačno identificira državljanin Europske unije.

Identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu može biti osobna iskaznica, odnosno dokument koji se u zemlji državljanstva smatra identifikacijskim dokumentom, a dokaz o pripadajućem državljanstvu je dokument određene države koji dokazuje da je osoba državljanin te države (npr. u Republici Hrvatskoj je to domovnica, a svaka druga država ima neki svoj dokument koji se moguće razlikuje od države do države).

Ukoliko strana fizička osoba ima osobnu iskaznicu, ali nema dokaz o pripadajućem državljanstvu, neće se moći odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj jer nije u skladu s citiranom odredbom, odnosno, dokumenti koji su potrebni da bi osoba prešla granicu nisu i dokumenti koji su potrebni da bi se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj.

Molimo da sa navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu