OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/10-01/1446
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 23.09.2010
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja za stečajnu masu Hotela

Na zaprimljeni dopis o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja za Stečajnu masu Hotela radi potrebe uknjižbe kupca na nekretnini u nadležnom zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

-          hrvatski državljani,

-          pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te

-          strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Sukladno odredbama članka 3. stavak 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik), pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju se trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.

 

Slijedom citiranih zakonskih odredbi stečajna masa ne smatra se ni fizičkom ni pravnom osobom te joj stoga nije ni moguće izvršiti dodjelu osobnoga identifikacijskog broja. U slučaju da stranka dostavi propisani zahtjev za određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, a budući da ne postoje zakonske pretpostavke za pokretanje postupka, potrebno je rješenjem odbiti zahtjev.

 

 Ovim putem ujedno želimo napomenuti da evidencije koje vodi Ministarstvo pravosuđa nisu u nadležnosti Ministarstva financija – Porezne uprave, stoga smatramo da je upit o uknjižbi prava vlasništva na nekretnini u nadležnom zemljišno – knjižnom odjelu potrebno proslijediti u nadležno ministarstvo.

Povratak na prethodnu stranicu