OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/10-01/1822
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 13.09.2010
Zahtjev za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja stečajnoj masi

Na postavljeni upit u  svezi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stečajnoj masi, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

-          hrvatski državljani,

-          pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te

-          strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Nadalje, odredbom članka 3. stavka 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09), propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.

 

Slijedom citiranih zakonskih odredbi, stečajna masa ne smatra se fizičkom ni pravnom osobom, a time nije ni obveznik osobnoga identifikacijskog broja, te se stečajnoj masi osobni identifikacijski broj neće dodjeljivati.

Povratak na prethodnu stranicu