OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/10-01/807
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 16.09.2010
Udruga 'A' - određivanje i dodjela osobnoga identifikacijskog broja za udrugu

Na primljeni upit predsjednika UDRUGE 'A'  o određivanju i dodjeljivanju osobnoga identifikacijskog broja za UDRUGU osnovanu kao neformalnu udrugu, radi otvaranja žiro – računa u banci, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

-          hrvatski državljani,

-          pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te

-          strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Sukladno odredbama članka 3. stavak 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik), pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju se trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.

 

Osnivanje udruga definirano je Zakonom o udrugama (Narodne novine broj 88/01). Iz predmetnog upita vidljivo je samo da je UDRUGA 'A' osnovana na temelju sklapanja ugovora troje članova te ovjerom istoga kod javnog bilježnika. Prema odredbama članka 2. stavak 2. Zakona o udrugama propisano je da udruga stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske. S obzirom da je navedena udruga osnovana kao neformalna udruga i nije upisana u registar udruga u Republici Hrvatskoj te samim tim nije ni stekla pravnu osobnost, nije joj moguće odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

Povratak na prethodnu stranicu