OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-16
Zagreb, 23.11.2009
Osobni identifikacijski broj, upit

Na primljeni upit poduzeća "A" o podacima koje će trebati od 1. siječnja 2010. godine iskazivati na računima, da li se dosadašnji porezni broj obrtnika odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG) zamjenjuje njihovim osobnim identifikacijskim brojem ili će se obrtnicima dodijeliti novi osobni identifikacijski brojevi koji će zamijeniti dosadašnji matični broj obrta (MBO) te da li se od 1. siječnja 2010. koriste stari porezni brojevi ili isključivo osobni identifikacijski brojevi, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 87/09) kojim se mijenja članak 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07), a koji stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine, račun mora sadržavati:

  1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak
  2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
  3. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
  4. količinu i uobičajeni naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
  5. nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga,
  6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi,
  7. iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi te
  8. zbrojni iznos naknade i poreza.

 

            Slijedom citirane zakonske odredbe sastavni dio svakog računa od 1. siječnja 2010. godine  mora biti osobni identifikacijski broj, a do kraja 2009. godine kao porezni broj koristit će se važeće identifikacijske oznake odnosno jedinstveni matični broj građana (MBG) te matični broj (MB).

 

Nadalje, s obzirom da je obrt djelatnost koju obavlja fizička osoba građanin te nema pravnu osobnost, za djelatnost obrta neće se određivati posebni osobni identifikacijski broj. Shodno navedenom, obrtnici će u obavljanju djelatnosti obrta koristiti osobni identifikacijski broj koji im je dodijeljen kao hrvatskim državljanima. Osobni identifikacijski broj neće zamijeniti dosadašnji matični broj obrta (MBO) već će on ostati kao dodatna identifikacijska oznaka za potrebe identificiranja obrta kod obavljanja platnog prometa putem banaka.

Povratak na prethodnu stranicu