OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/316
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 16.02.2010
Promjena osobnoga identifikacijskog broja, nepravilna dostava pošiljaka sa Potvrdama o osobnom identifikacijskom broju

Na primljeni dopis osobe "A" o promjeni osobnoga identifikacijskog broja zbog nepravilne dostave pošiljke s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 4. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv. Sukladno članku 3. stavak 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) je javna isprava kojom obveznik broja dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj.

 

Dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja u skladu s člankom 3. stavak 3. Pravilnika podrazumijeva uručivanje Potvrde obvezniku broja. Potvrda se osobi kao javna isprava dostavljala osobno u skladu s propisima koji određuju obveznu osobnu dostavu, što je propisano člankom 87. tada važećeg Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/86, 53/91 i 103/96). Potvrde na kućne adrese građana dostavljala je HP – Hrvatska pošta.  

 

S obzirom na primjedbe o neispravnom načinu dostave pošiljke sa Potvrdom od strane poštanskih djelatnika, Ministarstvo financija - Porezna uprava izvijestilo je HP – Hrvatsku poštu i upozorilo na pogrešno postupanje. U svezi s navedenim HP – Hrvatska pošta je dala  naputak svojim djelatnicima o obveznoj osobnoj dostavi Potvrda na kućne adrese građana.

           

Nadalje, prema članku 2. Pravilnika osobni identifikacijski broj dodjeljuje se obvezniku broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja. S obzirom na navedeno obveznicima broja kojima Potvrda nije osobno uručena ne može se promijeniti osobni identifikacijski broj.

Povratak na prethodnu stranicu