OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/359
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-3
Zagreb, 16.02.2010
Zahtjev za promjenu osobnoga identifikacijskog broja

Na primljeni zahtjev osobe "A" o promjeni osobnoga identifikacijskog broja iz razloga što sadrži šestice, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

U skladu s člankom 2. stavak 3. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj dodjeljuje se obvezniku broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja.

 

Nadalje, prema odredbama članka 3. Zakona osobni identifikacijski broj se sastoji od jedanaest znamenki, i to deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom te jedne znamenke, jedanaeste, koja je kontrolni broj izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 „Modul 11,10“ sukladno članku 3. Pravilnika.

 

Obzirom da se osobni identifikacijski broj određuje informatičkim putem, prema članku 2. Pravilnika osobni identifikacijski broj čini niz slučajno odabranih brojeva koji nisu kazujući u odnosu na obveznika broja kojem se dodjeljuju.

 

Slijedom navedenog, određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj ne pokazuje nikakvu vezu s obveznikom broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja. Između ostalog odredbama Zakona nije predviđena mogućnost da osoba koja iz nekog razloga nije zadovoljna svojim osobnim identifikacijskim brojem može tražiti promjenu osobnoga identifikacijskog broja, a Ministarstvo financija - Porezna uprava ne može provoditi postupke mimo zakonskih odredbi. Obzirom na navedeno podnositelju zahtjeva nije moguće izvršiti promjenu osobnoga identifikacijskog broja.

Povratak na prethodnu stranicu