OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/1676
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 25.03.2010
Odgovor na upit

Na primljeni upit osobe "A" iz Jurdana o dostavi osobnoga identifikacijskog broja za djecu mlađu od 18 godina za potrebe upisa osobnoga identifikacijskog broja djeteta u evidencije koje vodi osnovna škola te kojim zakonom je uređena obveza dostave osobnoga identifikacijskog broja djece školama jer većina roditelja smatra da to nije potrebno do punoljetnosti djece, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08; dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

Odredbama članka 5. stavak 1. Zakona obveznici odnosno osobe kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje su:

  1. hrvatski državljani,
  2. pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te
  3. strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje svim hrvatskim državljanima, pa tako i učenicima, djeci i osobama koje nisu punoljetne odnosno mlađe su od 18 godina.

 

Nadalje, člankom 37. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) propisano je da osoba prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, za potrebe upisa predočuje Potvrdu o osobnom identifikacijsko broju ili neku drugu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju. Prema članku 7. Zakona korisnici broja obvezni su osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podatka.

 

Slijedom navedenog, Ministarstvo financija - Porezna uprava propisuje primjenu i način korištenja osobnoga identifikacijskog broja, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je prema citiranim zakonskim odredbama kao korisnik dužno koristiti osobne identifikacijske brojeve drugih osoba, što zahtjeva da osobe omoguće korisnicima broja dostupnost podataka o njihovom osobnom identifikacijskom broju.

Povratak na prethodnu stranicu