OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/1750
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 04.05.2010
Knjigovodstveni servis - OIB za ljekarnu

Na zaprimljeni upit Knjigovodstvenog servisa "A" d.o.o., o određivanju i dodjeli osobnoga identifikacijskog broja Ljekarni "B" kao pravnoj osobi, u nastavku odgovaramo.

 

Odredbom članka 5. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici odnosno osobe kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje su:

  1. hrvatski državljani,
  2. pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te
  3. strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 Odredbom članka 3. stavak 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) pravnim osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske u smislu Zakona smatraju se trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.

 

Ljekarnička djelatnost podrazumijeva obavljanje samostalne djelatnosti fizičkih osoba te kao takva Ljekarna nema pravnu osobnost te joj nije moguće odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj kao pravnoj osobi. Osobe koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja u obavljanju svoje djelatnosti koriste osobni identifikacijski broj koji im je određen i dodijeljen kao hrvatskim državljanima.

 

S obzirom da u navedenom slučaju više osoba zajednički obavlja samostalnu djelatnost, obvezni su sukladno članku 34. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04 i 73/08) imenovati nositelja zajedničke djelatnosti. Stoga, u slučaju kada više osoba zajednički obavlja samostalnu djelatnost u obavljanju svoje djelatnosti koristit će osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke djelatnosti.

           

Povratak na prethodnu stranicu