OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/1987
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 17.12.2009
Zahtjevi za dodjelu osobnih identifikacijskih brojeva stambenim zgradama

Na postavljeni upit u  svezi dostavljenih zahtjeva poreznog obveznika "B" d.o.o. koji traži dodjelu OIB-a za stambene zgrade koje su pod njihovim upravljanjem, u nastavku odgovaramo.


                      Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

-          hrvatski državljani,

-          pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te

-          strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

                      Nadalje, u članku 3. stavku 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09), određen je pojam pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

 

                      Slijedom navedenog, stambene zgrade, neovisno o tome da li imaju ili nemaju dodijeljen sistemski broj, ne smatraju se pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj a time ni obveznicima osobnog identifikacijskog broja, pa se istima osobni identifikacijski  broj neće dodjeljivati.

Povratak na prethodnu stranicu