OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 26.01.2009
Izdavanje duplikata Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Na postavljeni upit o izdavanju duplikata Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, zbog uništenja originala Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, u nastavku odgovaramo.

 

Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) je javna isprava kojom osoba dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj. Potvrdu besplatno izdaje Porezna uprava, bez roka važenja. Osobni identifikacijski broj upisan u Potvrdu može se upisivati u druge javne isprave. Potvrdu osoba zadržava kod sebe i dužna ju je čuvati. Prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, osoba za potrebe upisa predočuje Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

 

Osoba kod koje je došlo do otuđenja, gubitka, uništenja ili drugog načina nestanka Potvrde, zatražit će osobno od Ministarstva financija - Porezne uprave izdavanje duplikata Potvrde. Ukoliko se utvrdi da je stvarno došlo do otuđenja, gubitka, uništenja ili drugog načina nestanka Potvrde mjesno nadležna ispostava Porezne uprave, prema adresi prebivališta hrvatskog državljanina, izdaje Potvrdu s oznakom DUPLIKAT i uručuje ju osobi.

Povratak na prethodnu stranicu