OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-8
Zagreb, 06.02.2009
Osobni identifikacijski broj za obrtnike

Na postavljene upite da li obrt dobiva svoj osobni identifikacijski broj i od kada će se on morati iskazivati na računima, u nastavku odgovaramo.

 

Osobni identifikacijski broj dodjeljuje se:

-        hrvatskim državljanima rođenjem odnosno stjecanjem hrvatskog državljanstva,

-        pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnivanjem, te

-        stranim osobama kada nastaje povod za njihovo praćenje na području Republike Hrvatske (upis u službene evidencije i/ili stjecanje statusa poreznog obveznika).

 

Obrt je djelatnost koju obavlja fizička osoba građanin. S obzirom da obrt nema pravnu osobnost, za djelatnost obrta neće se određivati posebni osobni identifikacijski broj. Obrtnici će u obavljanju obrtničke djelatnosti koristiti osobni identifikacijski broj koji im je dodijeljen kao hrvatskim državljanima.

 

         Sastavni dio svakog računa mora biti odgovarajući porezni broj. Do kraja 2009. godine poreznim brojem se smatraju važeći identifikatori (jedinstveni matični broj građana – MBG i matični broj – MB). Od 1. siječnja 2010. godine poreznim brojem će se smatrati osobni identifikacijski broj, što znači da poduzetnici moraju od 1. siječnja 2010. godine prilagoditi svoje poslovanje za upotrebu osobnih identifikacijskih brojeva. Osobni identifikacijski broj poduzetnici će koristiti na računima, potvrdama i sličnim ispravama, a osobni identifikacijski broj druge osobe koristit će na računima koje izdaju prema posebnim propisima.
Povratak na prethodnu stranicu