OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-9
Zagreb, 25.03.2009
Dostavljanje Potvrda o osobnom identifikacijskom broju osobama koje se ne nalaze na adresi prebivališta

                 Na postavljene upite kako će osobe koje su smještene u umirovljeničkom domu ili se u trenutku dostave ne nalaze na adresi prebivališta, moći preuzeti svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, u nastavku odgovaramo.

 

                  Potvrde o osobnom identifikacijskom broju (u nastavku: Potvrda) dostavljaju se građanima poštom na njihove adrese prebivališta preuzete iz Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Neuručene Potvrde vraćaju se u ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema mjestu prebivališta.

 

                  Slijedom navedenog, Potvrde za osobe koje su smještene  u umirovljeničkom domu dostavljale bi se osobama preko ustanove u kojoj se nalaze, naravno u onom slučaju kada bi Porezna uprava imala saznanja gdje se te osobe nalaze. Ukoliko se osoba u trenutku dostave Potvrde ne nalazi na adresi prebivališta te nije u mogućnosti preuzeti Potvrdu, može ju osobno ili putem opunomoćenika preuzeti u mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Povratak na prethodnu stranicu