OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/228
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 25.03.2009
Dostava Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Na zaprimljenu zamolbu pravne osobe "A" d.o.o., da se Potvrda o osobnom identifikacijskom broju dostavi na adresu koja je različita od mjesta sjedišta, zbog poslovne odsutnosti  vlasnika,  u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 19. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) Porezna uprava je preuzela podatke o zatečenim pravnim osobama kojima se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Podaci o zatečenim pravnim osobama preuzeti su iz evidencije tijela nadležnih za vođenje Registra poslovnih subjekata.

 

Potvrde o osobnom identifikacijskom broju zatečenim pravnim osobama dostavljaju se putem pošte na adrese sjedišta iz podataka preuzetih u skladu s člankom 19. Pravilnika. Pretpostavka za ispravnu dostavu Potvrde o osobnom identifikacijskom broju je ispravna adresa sjedišta koja se vodi u nadležnim registrima.

 

            Ukoliko se Potvrda o osobnom identifikacijskom broju ne dostavi na adresu sjedišta, radi nemogućnosti uručenja, Potvrdu je moguće preuzeti u mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu