OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-8
Zagreb, 25.02.2009
Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama

Na postavljene upite da li se stranim osobama treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj prilikom kupnje odnosno prodaje nekretnine u Republici Hrvatskoj te koji je postupak određivanja i dodjele osobnoga identifikacijskog broja za strane osobe, u nastavku odgovaramo.

 

            Stranim osobama osobni identifikacijski broj se dodjeljuje kada na području Republike Hrvatske prijavljuju boravište u Ministarstvu unutarnjih poslova te kada nastaje povod za njihovo praćenje. Povod za praćenje može nastati iz nekoliko razloga:

  1. ako strana osoba postaje poreznim obveznikom prema posebnom propisu,
  2. ako strana osoba postaje poreznim obveznikom jer stječe imovinu na koju se plaća porez te se upisuje u službenu evidenciju u kojoj se vodi vlasništvo te imovine (nekretnine – porez na promet nekretnina, upis u gruntovnicu i sl.), te
  3. ako se strana osoba upisuje u službenu evidenciju, a da pri tome nije porezni obveznik.

 

Strane osobe koje stječu vlasništvo nekretnine na području Republike Hrvatske upisuju pravo vlasništva nekretnine u nadležni zemljišno – knjižni odjel odnosno gruntovnicu. S obzirom da se radi o upisu prava vlasništva nekretnine u službene evidencije, stranoj osobi se mora odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj prije upisa u službenu evidenciju. U tu svrhu strana osoba odnosno njezin opunomoćenik podnosi Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnoga identifikacijskog broja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje odnosno gdje se nekretnina nalazi. Nadležna ispostava Porezne uprave nakon provjere podataka upisanih u Zahtjevu određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj.

 

            Na temelju Potvrde o osobnom identifikacijskom broju strana osoba dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj za potrebe upisa u službene evidencije te ostale radnje koje prethode upisu.

 

Povratak na prethodnu stranicu