OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-6
Zagreb, 25.02.2009
Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama

Na postavljene upite da li je stranoj pravnoj osobi potrebno dodijeliti osobni identifikacijski broj ukoliko se upisuje u neke od službenih evidencija te koji je postupak dodjele osobnoga identifikacijskog broja za stranu pravnu osobu, u nastavku odgovaramo.

 

            Stranom pravnom osobom za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, smatra se ona pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

 

Stranim pravnim osobama osobni identifikacijski broj se dodjeljuje kada nastaje povod za njihovo praćenje na području Republike Hrvatske. Povod za praćenje strane pravne osobe nastaje prilikom upisa u neku od službenih evidencija koje se vode u Republici Hrvatskoj.

 

Strana pravna osoba odnosno njezin zakonski zastupnik podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja mjesno nadležnoj Poreznoj upravi prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje. Napominjemo da Zahtjev može podnijeti i opunomoćenik osobe kojoj se osobni identifikacijski broj treba odrediti i dodijeliti.

 

Povratak na prethodnu stranicu