OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/193
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 09.07.2009
Osobni identifikacijski broj za kćerku

Na primljeni upit osobe A o pošiljci s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju koju još nije primio za kćerku te da li je u tom slučaju potrebno nešto poduzimati i kome se obratiti, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

Obveznici osobnoga identifikacijskog broja prema odredbama članka 5. Zakona su:

-          hrvatski državljani,

-          pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i

-         strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Porezna uprava je sukladno članku 18. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) preuzela podatke o svim osobama kojima se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj iz nadležnih registarskih tijela. Podaci o hrvatskim državljanima preuzeti su iz Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Dostava pošiljaka s Potvrdama o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) putem pošte započela je još 12. siječnja 2009. na adrese prebivališta preuzete iz navedene evidencije.

 

Slijedom navedenog, Potvrde za djecu dostavljale su se putem pošte u istoj koverti kao i za roditelje i to na način da je dijete upareno s roditeljem na temelju korištenja osobnog odbitka. Potvrda se osobi kao javna isprava dostavlja u skladu s propisima koji određuju obveznu osobnu dostavu, što je propisano člankom 87. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/86, 53/91 i 103/96). Obzirom da je u ovom trenutku postupak dostave pošiljaka s Potvrdama završen, roditelji koje nisu primili Potvrdu za djecu moći će istu preuzeti u ispostavama Porezne uprave nadležnim prema mjestu prebivališta.

 

            Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu