OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/333
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 05.05.2009
Dostava pošiljke s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju

Na primljeni dopis osobe "A" o dostavi pošiljke s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju, jer istu još nije primila, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 3. stavak 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik), Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) je javna isprava kojom obveznik broja dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj. Dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja u skladu s člankom 3. stavak 3. Pravilnika podrazumijeva uručivanje Potvrde obvezniku broja.

Prema članku 18. Pravilnika Porezna uprava preuzela je podatke o svim osobama kojima se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj, iz nadležnih registarskih tijela. Podaci o hrvatskim državljanima preuzeti su iz Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Iz navedene evidencije preuzeti su između ostalog podaci o adresama prebivališta.

Dostava pošiljaka s Potvrdama, putem HP – Hrvatske pošte, započela je još 12. siječnja 2009. godine na adrese prebivališta iz podataka preuzetih u skladu s člankom 18. Pravilnika. Potvrda se osobi kao javna isprava dostavlja osobno u skladu s propisima koji određuju obveznu osobnu dostavu, što je propisano člankom 87. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/86, 53/91 i 103/96).

Prema našim saznanjima podnositelju dopisa upućena je pošiljka s Potvrdom. Slijedom navedenog, pošiljke koje nisu uručene u skladu s propisima o obveznoj osobnoj dostavi, a kako je u ovom trenutku postupak dostave pošiljaka završen, moći će se preuzeti u ispostavama Porezne uprave nadležnim prema mjestu prebivališta.

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu