OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/460
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 15.04.2009
Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju

Na primljeni zahtjev pravne osobe "A" d.o.o., Zagreb, o izdavanju Uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

Sukladno članku 9. Zakona određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj upisuje se u Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda), kojom obveznik broja dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj što je propisano člankom 3. stavak 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik). Dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja prema odredbama članka 3. stavak 3. Pravilnika podrazumijeva uručivanje Potvrde obvezniku broja.

 

Slijedom navedenog, sve zatečene pravne osobe dobit će putem pošte Potvrde kao javne isprave na adrese sjedišta prema podacima preuzetim u skladu s člankom 19. Pravilnika. Ukoliko pravnoj osobi zatreba podatak ili isprava na kojoj je iskazan osobni identifikacijski broj, a još nije dobila Potvrdu na adresu sjedišta, može zatražiti izdavanje Uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju u mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u konkretnom slučaju prema svome sjedištu.

 

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu