OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/292
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 08.04.2009
Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, nadležni poštanski uredi

Na zaprimljeni dopis osobe "A" o pogrešnom poštanskom uredu na pošiljci s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju za naselje "B", u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 18. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) Porezna uprava preuzela je podatke o svim osobama kojima se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj iz nadležnih registarskih tijela. Podaci o hrvatskim državljanima preuzeti su iz Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Preuzeti podaci nadopunili su se podacima o nadležnim poštanskim uredima.

 

            S obzirom na primjedbe o pogrešnom broju poštanskog ureda na pošiljci s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju, zatraženo je službeno očitovanje HP – Hrvatske pošte d.d., Zagreb o pripadnosti navedenog naselja poštanskom uredu, te je po zaprimljenom očitovanju u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima izvršena promjena, odnosno upis ispravne pripadnosti broja poštanskog ureda.

 

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu