Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/09-01/4
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 17.02.2010
Upravne pristojbe - naplata

Ministarstvo 'A' postavilo je upit da li su članovi obitelji stranih državljana koji kao stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja ili usavršavanja oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi.

Zakonom o upravnim prostojbama ('Narodne novine', broj 8/96 do 60/08, dalje; Zakon) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.

Člankom 6. stavkom 1. točkom 8. Zakona propisano je da su oslobođeni plaćanja pristojbi strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja te državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila, odnosno preuzela ugovor o ukidanji viza ili pristojbi na vize.

Shodno navedenom, mišljenja smo da ako Zakonom nije izričito propisano oslobođenje plaćanja upravnih pristojbi za članove obitelji stranih državljana koji kao stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, isti moraju plaćati upravnu pristojbu.

Napominjemo da je predlagatelj dopune citirane zakonske odredbe bilo upravo vaše ministarstvo, pa zaključujemo da vjerojatno postoje utemeljeni razlozi zašto se oslobođenje propisalo samo za stipendiste.

Povratak na prethodnu stranicu