Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/08-01/2
Urudžbeni broj:15-07-21-01/09-2
Zagreb, 24.03.2009
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe

                Na prijedlog pristojbenog obveznika "A", o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi u nastavku odgovaramo.

                  Člankom 12. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 26/03; dalje Zakon) propisano je da sud odlučuje o prijedlogu za oslobođenje od plaćanja pristojbi.

                   Shodno navedenom, prijedlog za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi podnosi se nadležnom sudu. Uz prijedlog za oslobođenje od plaćanja pristojbe, pristojbeni obveznik prema članku 13. Zakona podnosi i potvrdu o imovnom stanju, koju izdaje ispostava Porezne uprave mjesno nadležna prema prebivalištu pristojbenog obveznika.

                   Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu