Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/08-01/44
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 02.12.2008
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN – Međunarodni ugovori 9/06)

Na vaš upit da li su njemački državljani, zaposleni u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu dužni s tog osnova plaćati porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, za plaću koju ostvaruju radom u Veleposlanstvu SR Njemačke, nastavno odgovaramo.

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN – Međunarodni ugovori 9/06), koji je u primjeni od 1.1.2007. godine, u svom članku 28. propisuje pravo oporezivanja diplomatskog ili konzularnog osoblja.

Članak 28. citiranog Ugovora predstavlja lex specialis u odnosu na odredbu članka 4. Ugovora, koji propisuje rezidentnost, što je i izraženo u tekstu članka 28. stavak 3.. Neovisno o odredbama članka 4., fizička osoba koja je član diplomatske misije ili konzularnog ureda ili stalnog predstavništva države ugovornice u drugoj državi ugovornici ili nekoj trećoj državi, za potrebe ovoga Ugovora, smatrat će se rezidentom države koju zastupa,

            a) ako prema međunarodnom pravu u državi u kojoj obavlja službu ne podliježe     oporezivanju prihoda iz izvora izvan te države ili oporezivanju imovine koja se             nalazi    izvan te države i

            b) ako u državi koju zastupa glede poreza na ukupni dohodak ili imovinu    podliježe istim obvezama kao i osobe koje su rezidenti države.

Prema citiranoj odredbi Ugovora o izbjegavanju oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, uz uvjete koji su u njoj navedeni, plaće zaposlenika Njemačkog veleposlanstva koji su njemački državljani oporezuju se u  Saveznoj Republici Njemačkoj.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu