Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/08-01/46
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 15.05.2008
Hrvatsko - njemački ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; Njemačko - hrvatska industrijska i trgovinska komora

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora odnosno njezin zastupnik gospodin Peter Presber obratili su se putem Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu ovom tijelu, radi pojašnjenja poreznog statusa komore u odnosu na Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori 9/06), koji je u primjeni od 1.1.2007. godine.

 

Podnositelji upita ovom tijelu dostavili su dopis njemačke udruge Industrijskih i trgovinskih komora za unapređenje vanjske trgovine i potvrdu iste udruge za dr Petera Presbera kao zastupnika Njemačko – hrvatske industrijske i trgovinske komore u Zagrebu, dopis njemačkog saveznog Ministarstva financija o oporezivanju zastupnika, potvrdu za privremeni boravak, radnu dozvolu izdanu od MUPA RH i obrazac HR/D 101 sve za Petera Presbera, rješenje o upisu u Registar udruga RH za Njemačko – hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru u Zagrebu i rješenje o upisu zastupnika Petera Presbera u isti Registar udruga.

 

Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je Njemačko – hrvatska industrijska i trgovinska komora sa sjedištem u Zagrebu, Zamenhoffova 2, pravna osoba temeljem članka 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 88/01), te da je njezin direktor Peter Presber njemački državljanin, u statusu izaslanog radnika u Hrvatskoj do 31. 12. 2009. te da je u tom smislu podnio zahtjev za odobrenjem privremenog boravka u Zagrebu, Podgaj 45, za koju svrhu mu je izdana radna dozvola za razdoblje do 17. 12. 2009. godine.

 

Budući da je od 1. 1. 2007. u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, isti Ugovor čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.

 

Članak 19.  Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke detaljno propisuje rad u državnoj službi.

U stavcima 1. i 2. kao osnovno pravilo propisano je isključivo pravo oporezivanja države ugovornice za rad u njenoj službi plaće i sličnih primanja (a koje država ugovornica, njezina pokrajina ili lokalno tijelo isplaćuju fizičkoj osobi za rad u državnoj službi te države ugovornice, njezine pokrajine ili lokalnog tijela). Izuzetak predstavljaju fizičke osobe koje obavljaju službu u drugoj državi, i rezidenti su te države i njeni državljani, što je propisano stavkom 1.b članka 19. predmetnog ugovora.

 

Nadalje, u stavku 5. propisuje se da će plaće i slična primanja koja se isplaćuju fizičkim osobama za njihov rad u Goethe Institutu, Njemačkoj akademskoj službi za razmjenu i drugim sličnim ustanovama koje će nadležna tijela država ugovornica utvrditi zajedničkim dogovorom, također primjeniti stavak 1. i 2. istog članka, što znači da pravo oporezivanja fizičkih osoba koje rade u navedenim pravnim osobama ima Njemačka, sa izuzetkom propisanim stavkom 1.b istog članka.

 

Budući da Njemačko – hrvatska industrijska i trgovinska komora u Zagrebu nije navedena u stavku 5. članka 19. predmetnog Ugovora, niti su nadležna tijela država ugovornica zajedničkim dogovorom utvrdila Njemačko – hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru kao drugo tijelo, smatramo da pravo oporezivanja fizičkih osoba zaposlenih u Njemačko – hrvatskoj industrijskoj i trgovinskoj komori ima Republika Hrvatska kako to navodi stavak 5. članka 19., a prema uvjetima iz članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke.

Povratak na prethodnu stranicu