Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/07-01/174
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 13.06.2007
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Temeljem upita Područnog ureda Krapina o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u slučaju kada rezident Republike Hrvatske ostvaruje dohodak iz Republike Slovenije u svojstvu prokurista slovenskog društva, odnosno koji članak predmetnog ugovora će se primijeniti u tom slučaju i koja je metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, odgovaramo kako slijedi.

Način na koji će  se  primijeniti  Ugovor  o  izbjegavanju  dvostrukog  oporezivanja sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (NN- Međunarodni ugovori br. 8/05) u slučaju kada hrvatski rezident ostvaruje dohodak od slovenskog društva, ovisit će o tome u kakvom je odnosu taj porezni obveznik sa slovenskim društvom.
Ukoliko se radi o radnom odnosu te obveznik prima svoju naknadu temeljem zaposlenja u tom društvu na odgovarajući način će se primijeniti članak 14. Ugovora, a ukoliko on ostvaruje tu naknadu u svojstvu člana uprave tog društva, primijenit će se članak 15. Ugovora.

U oba slučaja metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja predviđenja člankom 23. stavkom 1. jest metoda odbitka, odnosno uračunavanja.

Povratak na prethodnu stranicu