Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/07-01/220
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 28.05.2007
Porezni tretman plaće koja se isplaćuje rezidentima država ugovornica

Od društva 'A' d.d., primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje premija životnog osiguranja koje će to društvo jednom godišnje plaćati osiguravatelju u Republici Hrvatskoj, a na teret sredstava društava u Srbiji, Makedoniji i Sloveniji čiji je to društvo 100% vlasnik. Premije osiguranja plaćat će za direktore društva koji su iz Republike Hrvatske upućeni na rad u spomenute države. Postavljen je upit treba li to društvo po toj osnovi plaćati porez u Republici Hrvatskoj. Nastavno odgovaramo.

 

          Republika Hrvatska primjenjuje sa državama Srbijom, Slovenijom i Makedonijom ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Odredbama članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koje Republika Hrvatska primjenjuje sa Srbijom (prije Saveznom Republikom Jugoslavijom) i sa Republikom Makedonijom te odredbama članka 14. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Slovenijom propisano je da se plaće, naknade i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju samo u toj državi, osim ako se nesamostalni rad obavlja u drugoj državi. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od nesamostalnog rada ostvaruju u drugoj državi ugovornici mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

Radnici hrvatskog društva koji su izaslani na rad u spomenute države mogu se u skladu s odredbama članka 4. navedenih Ugovora smatrati rezidentima države u koju su izaslani na rad ili se mogu smatrati rezidentima Republike Hrvatske iz koje su izaslani na rad u te države. Ako se u skladu sa člankom 4. konkretnog Ugovora smatraju rezidentima države u koju su izaslani na rad, primanja koja ostvare nesamostalnim radom oporezuju se samo u toj državi (Srbiji ili Makedoniji ili Sloveniji). Ako se u skladu sa člankom 4. konkretnog Ugovora smatraju rezidentima Republike Hrvatske iz koje su izaslani na rad u državu ugovornicu, primanja za nesamostalni rad obavljen u toj državi ugovornici, može oporezivati ta država.

 

U skladu sa navedenim odredbama članka 14. odnosno članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koje Republika Hrvatska primjenjuje sa Srbijom, Makedonijom i Slovenijom plaće koje rezidenti tih država ostvaruju od nesamostalnog rada oporezuju se u tim državama, a plaće koje nesamostalnim radom u tim državama ostvaruju nerezidenti, mogu oporezivati te države u skladu sa svojim poreznim propisima, uz iznimku koja je propisana stavkom 2. članka 14. odnosno 15. tih Ugovora.

Budući da se premije životnog osiguranja za radnike izaslane na rad iz tuzemnog društva u društva koje su rezidenti spomenutih država, uplaćuju u svezi sa nesamostalnim radom izaslanih radnika koji obavljaju u tim državama, pravo oporezivanja tih plaća imaju države ugovornice u koje su radnici izaslani na rad u skladu s odredbama članka 14. odnosno članka 15. navedenih Ugovora te članka 134. Ustava Republike Hrvatske ('Narodne novine' broj 56/90, 135/97).

Povratak na prethodnu stranicu