Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:034-04/07-01/15
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 30.03.2007
Zahtjev za izdavanje potvrde o tržišnoj vrijednosti nekretnine

U svezi zahtjeva odvjetnika za izdavanjem potvrde o tržišnoj vrijednosti nekretnine - stana u Zagrebu, u nastavku odgovaramo:

Odredbama Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne novine", broj 67/01, 94/01 i 177/04) propisano je da je Porezna uprava upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Djelokrug rada Porezne uprave određenje navedenim Zakonom.

Porezna uprava sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97, 26/00 i 153/02) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina radi utvrđivanja poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana.

Slijedom navedenog, ispostave Porezne uprave utvrđuju tržišne vrijednosti nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina na temelju isprava o stjecanju, a samo iznimno, ako tržišna vrijednost nije realno iskazana, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina. Prema tome, Porezna uprava temeljem zahtjeva odvjetnika ne procjenjuje tržišne vrijednosti nekretnina niti o tome izdaje potvrde.

Povratak na prethodnu stranicu