Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/06-01/517
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 22.05.2006
Tumačenje članka 7. Zakona o računovodstvu

U svezi upita poreznog obveznika "A" d.d.,  o obvezi čuvanja originalnih kontrolnih traka maloprodajne blagajne za inspekcijsku kontrolu 7 godina ili je iste dovoljno čuvati na jednom od nositelja podataka elektroničkog zapisa, u nastavku odgovaramo:

Člankom 7. stavkom 1. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 146/05) propisano je da se knjigovodstvene isprave čuvaju kao izvorne isprave, na nositelju podataka elektroničkog zapisa, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način. Prodajni blokovi i kontrolni blokovi, pomoćni obračuni i slične isprave čuvaju se sedam godina.

Odredbama članka 55. stavka 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se evidencije o dnevnom gotovinskom prometu moraju voditi na mjestu na kojem se ti primici ostvaruju i u svakom trenutku moraju biti dostupne poreznom tijelu u postupku inspekcijskog nadzora.

Slijedom navedenog, kontrolne vrpce registar blagajne mogu se čuvati na jednom od nositelja podataka elektroničkog zapisa, ali se mora osigurati da podaci na kontrolnim vrpcama u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivima za potrebe inspekcijskog nadzora.

Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu