Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/06-01/17
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.10.2006
Primjena Tarife upravnih pristojbi

U svezi vašeg upita broj: 511-01-75-48333/2-06 od 18. srpnja 2006. godine o obvezi plaćanja upravne pristojbe za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara i za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitata, u nastavku odgovaramo:

Ministarstvo 'X', Uprava za inspekcijske i upravne poslove,  Inspektorat unutarnjih poslova postavilo je upit o pravilnosti primjene odredbi Zakona o upravnim pristojbama u slučaju kad osoba istodobno podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara i zaštitara na način da se navedeno provodi kao jedan postupak u kojem se naplaćuje upravna pristojba propisana Tar. br. 18. točkom 7. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama. Također, postavlja se upit kako postupiti u slučaju kad osoba najprije podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara te joj se u postupku provedenom povodom zahtjeva naplaćuje upravna pristojba propisana točkom 4. Tar. br. 18. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama. Ako ista osoba nakon izvjesnog vremena podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara, da li se naplaćuje razlika upravne pristojbe između točke 4. i točke 7. ili je potrebno naplatiti upravnu pristojbu propisanu točkom 7. bez obzira što je osoba ranije platila upravnu pristojbu propisanu točkom 4. Tar. br. 18. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama.

Člankom 3. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96 do 153/05) propisano je da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska.

Tarifnim brojem 18. točkom 4. Tarife upravnih pristojbi propisano je da se za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara plaća upravna pristojba u iznosu od 700,00 kuna, a Tarifnim brojem 18. točkom 7. Tarife upravnih pristojbi propisano je da se za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara plaća upravna pristojba u iznosu od 1.000,00 kuna.

Slijedom navedenog, u slučaju kad osoba istodobno podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara i zaštitara naplaćuju se upravne pristojbe prema Tar. br. 4. i Tar. br. 7. u ukupnom iznosu od 1.700,00 kuna. U slučaju kad osoba najprije podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara naplaćuje se upravna pristojba prema Tar. br. 4. u iznosu od 700,00 kuna, a kad, nakon izvjesnog vremena, ista osoba podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara naplaćuje se upravna pristojba prema Tar. br. 7. u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Povratak na prethodnu stranicu