Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/05-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-4
Zagreb, 27.12.2005
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi
Ministarstvo "A" postavilo je upit mogu li se strane osobe osloboditi od plaćanja upravne pristojbe kada podnose nadležnim ispostavama policijskih uprava zahtjeve za odobrenje stalnog boravka. U svom upitu nadalje navode da te strane osobe podnose potvrde o imovnom stanju prema kojima bi iste ostvarivale pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi kao osobe lošeg imovnog stanja.
Prema članku 6. stavak 4. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 141/04) od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, a na temelju izdane Potvrde o imovnom stanju.
Prema članku 8. navedenog Zakona, strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze prema propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani.
Shodno navedenom, glede plaćanja upravnih pristojbi primjenjuju se odredbe Zakona o upravnim pristojbama. Prema odredbama navedenog Zakona, samo strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze prema propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani. Stoga je naše mišljenje da se na strane osobe koje tek podnose zahtjev za odobrenjem stalnog boravka, dakle koje još uvijek nisu strane osobe s prebivalištem ili uobičejenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ne mogu primjeniti porezna oslobođenja prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama.
Povratak na prethodnu stranicu