Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:612-01/03-01/3
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.11.2003
Plaćanje predujma spomeničke rente
U vezi s vašim dopisom gornje oznake od 28. studenoga ove godine, a u odnosu na upit firme "A" o načinu utvrđivanja i plaćanja indirektne spomeničke rente priopćujemo vam kako slijedi.
Obveza plaćanja indirektne spomeničke rente propisana je čiankom 114.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine"), broj: 151/03). Kako je Zakon stupio na snagu krajem ove godine (2. listopada 2003.), čime je nastupila i obveza plaćanja indirektne spomeničke rente za tri predujma tekuće 2003. godine, smatramo da se firmi "A" zbog velikog broja poslovnih jedinica, može odobriti da za tri predujma 2003. godine uplati indirektnu spomeničku rentu prema svojem sjedištu. Za predujmove rente u 2004. godini i nadalje, zahtjev firme "A" ne može se prihvatiti iz slijedećeg razloga.
Fizičke i pravne osobe obveznici indirektne spomeničke rente uplaćuju mjesečni iznos indirektne spomeničke rente u, rokovima za plaćanje predujmova poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit, dok razliku po Obrascu SR uplaćuju u propisanom roku za podnošenje Obrasca SR. Rok za plaćanje predujma poreza na dobit propisan je člankom 21. stavak 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj: 127/00 i 163/03) prema kojemu se predujam poreza na dobit plaća mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, što znači da mjesečni predujam indirektne spomeničke rente za veljaču pravne osobe uplaćuju do kraja ožujka tekuće godine.
Shodno navedenome i predujmm indirektne spomeničke rente plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Znači da je u trenutku nastajanja obveze plaćanja obračunsko razdoblje već završeno, pa svaka poslovna jedinica ima podatke o ostvarenim pdhodima pa se ne bi trebala javljati pretplata ili nedovoljna uplata predujma indirektne spomeničke rente.
S obzirom da je prema članku 114.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prihod od spomeničke rente namijenjen zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to u 60% iznosa u korist općine ili grada na području koje je renta ubrana, neprihvatijivo je da firma "A" uplaćuje rentu samo u korist Grada Zagreba, a ne i u korist zaštite kulturnih dobara onih općina ili gradova u kojima djeluju njene brojne poslovnice.
Povratak na prethodnu stranicu