Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/62
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 05.01.2004
Upravne pristojbe
Na upit osobe "A" o pravu na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, jer kako navodi u dopisu, podnijet će zahtjeve za izdavanje raznih uvjerenja, a kako se nalazi u invalidskoj mirovini smatra da ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.
Prema članku 6. stavak 1. točka 4. Zakona o upravim pristojbama od plaćanja upravne pristojbe oslobođeni su građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz.
Pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, temeljem članka 6. stavak 1. točka 4. Zakona o upravnim pristojbama, ostvaruje se Potvrdom o imovnom stanju koju izdaje nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu pristojbenog obveznika.
Prema članku 7. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama, predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za odredene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Shodno navedenom, fizička osoba može ostvariti pravo na opće oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6. stavak 1. točka 4. Zakona o upravnim pristojbama temeljem Potvrde o imovnom stanju koju izdaje nadležna ispostava Porezne uprave. Ako pristojbeni obveznik ne ostvarujete pravo na opće oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6. stavak 1. točka 4. Zakona nadležna ispostava Porezne uprave izdat će mu rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje Potvrde o imovnom stanju. Medutim, pristojbeni obveznik biti će oslobođen od plaćanja upravne pristojbe ako je predmetnim oslobođenjem propisano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za odredene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Povratak na prethodnu stranicu