Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/67
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.12.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi
Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke, Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjela za upravne poslove, o plaćanju upravne pristojbe kod izdavanja uvjerenja o posjedovanju cestovnog motomog vozila radi ostvarivanja prava iz ovlasti socijalne skrbi, odnosno o prihvaćanju izdanih Potvrda o imovnom stanju, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.
Prema članku 7. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama, predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za odredene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Prema članku 7. stavak 2. točka 12. Zakona o upravnim pristojbama, pristojbe se ne plaćaju za sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi.
Shodno navedenom, predmetna oslobođenja vezana su uz spise i radnje za koje je propisano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe. Stoga, kako je predmetno oslobođenje propisano za sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, ne plaćaju se upravne pristojbe za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak utvrđivanja prava iz socijalne skrbi, ali se ne plaćaju ni upravne pristojbe tijelima koja za ostvarivanje prava iz socijale skrbi obavljaju neku drugu upravnu radnju. Dakle, ako se traži izdavanje uvjerenja o posjedovanju cestovnog motomog vozila radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, koje je propisano kao predmetno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, ne plaća se upravna pristojba za izdavanja uvjerenja o posjedovanju cestovnog motomog vozila i pri tome nije potrebno dostaviti Potvrdu o imovnom stanju od nadležne ispostave Porezne uprave jer se radi o predmetnom, a ne općem oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe.
Povratak na prethodnu stranicu