Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:942-01/03-01/19
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.12.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi
Na upit osobe "A" o plaćanju upravne pristojbe kod pribavljanja dokumentacije od nadležnog općinskog suda, zemljišno-knjižnog odjela i ostalih tijela u postupku vraćanja odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.
Prema članku 7. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama, predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Prema članku 7. stavak 2. točka 11. Zakona o upravnim pristojbama, pristojbe se ne plaćaju za sve spise i radnje u postupku vraćanja odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu.
Shodno navedenom, predmetna oslobođenja vezana su uz spise i radnje za koje je propisano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe. Stoga, kako je predmetno oslobođenje propisano za sve spise i radnje u postupku vraćanja odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu ne plaćaju se upravne pristojbe za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak vraćanja odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu, ali se ne plaćaju ni upravne pristojbe tijelima koja u postupku vraćanja odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu obavljaju neku drugu upravnu radnju. Dakle, ako se traži izdavanje dokumentacije od nadležnog općinskog suda, zemijišno-knjižnog odjela i ostalih tijela u postupku vraćanja odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu, koje je propisano kao predmetno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, ne plaća se upravna pristojba za izdavanje potrebne dokumentacije.

Povratak na prethodnu stranicu