Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/21
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 05.01.2004
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi
Na upit Društva Osoba s Invaliditetom « Hrvatsko Podunavlje», o plaćanju upravne prstojbe kod izdavanja uvjerenja o prebivalištu, koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, radi ostvarivanja prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o upravnim prstojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.
Prema članku 7. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama, predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i oviasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Prema članku 7. stavak 2. točka 12. Zakona o upravnim pristojbama, pristojbe se ne plaćaju za sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi.
Shodno navedenom, predmetna oslobođenja vezana su uz spise i radnje za koje je propisano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe. Stoga, kako je predmetno oslobođenje propisano za sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, ne plaćaju se upravne pristojbe za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak utvrđivanja prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, ali se ne plaćaju ni upravne pristojbe tijelima koja za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijale skrbi obavljaju neku drugu upravnu radnju. Dakle, ako se traži izdavanje uvjerenja o prebivalištu radi ostvarivanja prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, koje je propisano kao predmetno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, ne plaća se upravna pristojba za izdavanje uvjerenja o prebivalištu.
Povratak na prethodnu stranicu