Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/66
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.12.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi
Na upit Državne geodetske uprave - Središnji ured, o naplaćivanju upravne pristojbe kod izdavanja posjedovnih listova radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana za rješavanje stambenog pitanja, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.
Prema članku 7. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama, predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Prema čianku 7. stavak 2. točka 10. Zakona o upravnim pristojbama, pristojbe se ne plaćaju za sve spise i radnje za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica.
Shodno navedenom, predmetna oslobođenja vezana su uz spise i radnje za koje je propisano oslobođenje od plaćanja upravne prstojbe. Stoga, kako je predmetno oslobođenje propisano za sve spise i radnje za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica ne plaćaju se upravne pristojbe za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i oviasti vode postupak utvrđivanja poreza i pristojbi te korištenja poreznih oslobođenja i olakšica, ali se ne plaćaju ni upravne pristojbe tijelima koja u postupku za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica obavljaju neku drugu upravnu radnju. Dakle, ako se traži izdavanje posjedovnih listova radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana za rješavanje stambenog pitanja, a propisano je predmetno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za spise i radnje u postupku utvrđivanja poreza i pristojbi te korištenja poreznih oslobođenja i olakšica, ne plaća se upravna pristojba za izdavanje posjedovnih listova.

Povratak na prethodnu stranicu