Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/5
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.12.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi
Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko - kninske, dostavljen od Područnog ureda Šibenik, o plaćanju upravne pristojbe kod izdavanja uvjerenja o posjedovanju cestovnog motornog vozila radi ostvarivanja prava iz ovlasti socijalne skrbi kod nadležnog Centra za socijalni rad, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) propisana su opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi.
Prema članku 7. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama, predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Prema članku 7. stavak 2. točka 12. Zakona o upravnim pristojbama, pristojbe se ne plaćaju za sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi.
Shodno navedenom, predmetna oslobođenja vezana su uz spise i radnje za koje je propisano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe. Stoga, kako je predmetno oslobođenje propisano za sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, ne plaćaju se upravne pristojbe za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak utvrđivanja prava iz socijalne skrbi, ali se ne plaćaju ni upravne pristojbe tijelima koja za ostvarivanje prava iz socijale skrbi obavljaju neku drugu upravnu radnju. Dakle, ako se traži izdavanje uvjerenja o posjedovanju cestovnog motornog vozila radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, koje je propisano kao predmetno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, ne plaća se upravna pristojba za izdavanja uvjerenja o posjedovanju cestovnog motomog vozila.
Povratak na prethodnu stranicu