Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/17
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.12.2003
Naplata upravne pristojbe
Na upit Ureda državne uprave u Istarskoj županiji - Službe za gospodarstvo, o postupanju kada upravna pristojba nije naplaćena, a radnja je izvršena, odnosno o primjeni odredaba Zakona o porezu na dohodak, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 10. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 163/03) ako je radnja, za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, pristojba će biti naplaćena prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
Člankom 50. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj: 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da se glede utvrđivanja, naplate, povrata poreza, žalbenog postupka i zastare primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02).
Shodno navedenom, ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, provest de se postupak prisilne naplate upravne pristojbe prema odredbama Glave VI - Ovršni postupak (članak od 123. do 156.) Općeg poreznog zakona.
Povratak na prethodnu stranicu