Ostalo - Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama
Broj klase:334-01/05-01/37
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 14.12.2005
Obveznici plaćanja turističke članarine
U svezi upita Porezne uprave Područnog ureda Sisak jesu li građani, koji temeljem rješenja Ureda za gospodarstvo pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu, obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama, u nastavku odgovaramo:
Člankom 61. Zakona o turističkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 8/96, 19/96 -ispravak i 76/98) propisano je da je seljački turizam, u smislu ovoga Zakona, boravak turista u domaćinstvu, koje je organizirano kao turističko seljačko gospodarstvo (seljačko domaćinstvo) radi odmora i rekreacije. U članku 62. istog Zakona utvrđuje se da su turističke usluge u seljačkom turizmu: iznajmljivanje konja za jahanje, foto safari, branje plodina, berbe voća i povrća, ubiranje ljetine i druge usluge u seljačkim domaćinstvima. Turističke usluge u seljačkom turizmu može pružati član seljačkog domaćinstva koji ima rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 48/95, 20/97, 46/97 - pročišćeni tekst, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02,49/03 - pročišćeni tekst i 117/03).
Člankom 46. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da u domaćinstvu, koje je organizirano kao seljačko domaćinstvo, član seljačkog domaćinstva može pružati usluge iznajmljivanja gostima soba i apartmana kojih je vlasnik, do ukupno najviše 10 soba, odnosno 20 postelja, organizirati kamp na svojem zemljištu za najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno. U seljačkom domaćinstvu mogu se pripremati i usluživati topla i hladna jela te pića i napici iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno. Također, u seljačkom domaćinstvu mogu se pružati i usluge kusanja vina ili rakije te usluživanja domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkritom ili na otvorenom prostoru za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno.

Prema članku 12. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 35/95 i 52/95) članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost „usluge građana u domaćinstvima". Obveznici plaćanja članarine razvrstani su u skupine ovisno o djelatnostima koje obavljaju.
Djelatnost „usluge građana u domaćinstvima" razvrstana je u prvu skupinu - fizičke osobe, stoga građani koji ostvaruju prihode od pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkim domaćinstvima plaćaju članarinu po stopama propisanim za prvu skupinu i za pripadajući razred turističkog mjesta. Uputom u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 69/96) propisano je da su pravne i fizičke osobe, obveznici plaćanja iz Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, dužni u skladu s člankom 19. istog Zakona, nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave dostaviti podatke o osnovici za obračun članarine na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar turizma.
Slijedom navedenog, građani koji pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu jesu obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama kao građani koji obavljaju usluge u domaćinstvima.
Povratak na prethodnu stranicu