Ostalo - Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama
Broj klase:411-01/05-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 11.03.2005
Plaćanje komorskog doprinosa
Na predstavku "A" o obvezi plaćanja komorskog doprinosa kod obrta sezonskog karaktera u nastavku odgovaramo.
Člankom 22. Odluke o obveznicima, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (Narodne novine, broj: 1/02, 158/02 i 204/03, dalje: Odluka), propisano je da poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe komorskog doprinosa obavlja Porezna uprava.
Temeljem članka 67. stavka 3. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj: 49/03 -pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke, obrtnici postaju članovi obrtničke komore danom upisa u obrtni registar pa im tim danom nastaje i obveza plaćanja komorskog doprinosa. Navedena odredba prema članku 5. Odluke primjenjuje se i na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta.
Shodno navedenom, Porezna uprava obavlja poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe komorskog doprinosa, a prema Odluci o obveznicima, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori koju donosi Skupština Hrvatske obrtničke komore. Prema odredbama navedene Odluke obrtnici postaju članovi obrtničke komore danom upisa u obrtni registar i pri tome na utvrđivanje komorskog doprinosa ne utječe sezonski karakter obavljanja obrta.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu