Doprinosi - Ostalo
Broj klase:411-01/03-01/182
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 19.12.2003
Produženo mirovinsko osiguranje
Vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 175/05 - dalje u tekstu Zakon), i poslove utvrđivanja doprinosa obveznicima doprinosa po osnovi produženog mirovinskog osiguranja (šifra osnove osiguranja 1100) u nekim su slučajevima obveznicima doprinosa izdana pogrešna rješenja.
Radi se o rješenjima izdanim obveznicima rođenima nakon 01. 01. 1963. kojima je prilikom obračuna doprinosa, uz doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti obračunan i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s početkom od 01. 01. 2003., iako, prema odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 49/99 i 63/00), osobe osigurane po osnovi produženog mirovinskog osiguranja nisu osiguranici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje sve do izmjena i dopuna tog Zakona.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, (Narodne novine, broj 103/03), člankom 9., propisano je da se na osigurnike koji su osigurani na produženo mirovinsko osiguranje odgovarajuće primjenjivati odredbe Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a spomenuti se Zakoni primjenjuju od 04. 07. 2003.
Kako dosada nisu ispravljena rješenja tim obveznicima, treba postupiti na način kako je opisano u nastavku:
1. GZAOP će pripremiti listu s podacima o obveznicima iz ove skupine kojima je izdano pogrešno rješenje. Podaci se sortiraju prema područnim uredim i ispostavama prebivališta obveznika. Rok za dostavu listi u područne urede je 9. siječnja 2004.
2. Na listi je obavezan podatak o stvarnom datumu nastanka obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, temeljen na podatku iz baze podataka Središnjeg registra osiguranika.
3. Na temelju podataka s liste izdaje se novo rješenje prema predlošku u prilogu.
4. U svakom slučaju treba stornirati zaduženja knjiženih iznosa prema poništenom rješenju i zadužiti mjesečnim iznosima doprinosa prema novom rješenju, na uobičajeni način.
5. Primjerak rješenja dostavlja se obvezniku doprinosa.
Pri izradi svakog novog rješenja potrebno je posebno voditi računa o podatku o mogućem prestanku svojstva osiguranika pa ako je obvezniku prestalo svojstvo osiguranika po toj osnovi prije 04.07.2003. rješenje ne treba sadržavati dio pod III. U ovom se slučaju može na rješenju upisati i datum do kojega se obveza utvrđuje a i preostali dio rješenja prilagoditi u tom smislu (izreku i obrazloženje).
Povratak na prethodnu stranicu