Doprinosi - Ostalo
Broj klase:411-01/03-01/5
Urudžbeni broj:341-07/03-2
Zagreb, 17.02.2003
Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba u Zagrebu zatražio je mišljenje u svezi primjene članka 95. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 95. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ( "Narodne novine", br. 147/02 ) propisano je da " ako je prema odredbama ovog Zakona propisano obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika one se međusobno ne isključuju ".
Izraz " prema više osnovica " treba tumačiti kao više različitih osnovica osiguranja, što znači da je jedna osoba obvezna plaćati doprinose na sve osnovice osiguranja propisane Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja.
To znači primjerice, da zaposlenik koji je zasnovao radni odnos na puno radno vrijeme a upisan je i u obrtni registar, i/ili ostvaruje primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada je dužan plaćati obvezne doprinose na propisane osnovice po svim navedenim osnovama osiguranja odnosno prema svim osnovicama.
Međutim, ukoliko bi jedna osoba primjerice, imala više obrta tada bi imala obvezu plaćanja doprinosa samo na jednu osnovicu, i to propisanu za obrtnika, i ne plaća doprinose za sva tri obrta jer se radi o samo jednoj osnovici osiguranja.
Povratak na prethodnu stranicu