Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/08-01/10
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 29.02.2008
Tumačenje odredaba međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju

Uz dopis Klasa: 140-01/08-09/30, Ur. Broj: 341-99-05/6-08-2 (Ib) od 19. veljače 2008. dostavili ste nam i presliku – podnesak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  koji se odnosi na upit o obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje za strane državljane, konkretno državljane Turske, kojima se isplaćuju primici podložni obvezi poreza na dohodak Povodom toga dajemo očitovanje u nastavku.

 

            Porezna uprava, pozivom na ovlaštenja propisana Zakonom o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04), između ostalih poslova, nadležna je i za poslove utvrđivanja te naplate i nadzora doprinosa za obvezna osiguranja. Obveze doprinosa te obveznik i ostala pitanja vezana uz utvrđivanje i naplatu doprinosa uređena su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 177/04) i Pravilnikom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05).

 

      O tome postoji li obveza doprinosa ili ne postoji u slučaju stranca koji ostvaruje primitke u Republici Hrvatskoj a koji su, prema odredbama Zakona o doprinosima, podložni obvezi doprinosa uređeno je člankom 63. toga Zakona.  Konkretno, obveza doprinosa ovisi o tome da li je Republika Hrvatska s državom čiji je stranac rezident sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili nije ali i o sadržaju ugovora koji je sklopljen.

     

Kako Ministarstvo financija niti Porezna uprava nisu mjerodavni za poslove rada i socijalnih osiguranja pa niti za pitanja međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, to na pitanja vezana uz te ugovore odnosno pitanja sadržaja ugovora i država s kojima je ugovor sklopljen tumačenja treba davati mjerodavno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  - tijelo koje je nositelj poslova obveznog mirovinskog osiguranja.

 

            O tome kako treba postupati u slučaju potrebe za tumačenjem odredaba međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju uređeno je odredbom članka 43. stavka 2. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja koji glasi:

„Pri utvrđivanju činjenice postoji li obveza osiguranja i obveza doprinosa za obvezna osiguranja nerezidenta, uzima se u obzir podatak o tome ima li Republika Hrvatska s državom prebi­vališta odnosno uobičajenog boravišta nerezidenta zaključen ugovor o socijalnom osiguranju, o čijoj primjeni, po potrebi, tumače­nja daju mjerodavna ministarstva.“

 

      Na temelju navedenih činjenica cijenimo da i u konkretnom slučaju odgovarajuću uputu treba dati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odnosno/ili Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

 

Povratak na prethodnu stranicu